Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STL etterlyser dialog om RLE-faget 03.10.13 - Samarbeidsrådet for tros– og livssynssamfunn (STL) har registrert at samarbeidsavtalen mellom Frp, Høyre, Krf og Venstre vil medføre endringer i navn og innhold i dagens RLE-fag.

Sett på bakgrunn av fagets forhistorie mener STL at det er uklokt å endre faget uten etter en evaluering og utredning med påfølgende høring. Obligatorisk undervisning i denne fagkretsen er krevende i et flerreligiøst samfunn. STL hadde derfor forventet at eventuelle endringer i faget hadde vært gjenstand for høring og dialog.

RLE-faget er et for viktig fag til at det blir en arena for polarisering og livssynskamp. Intensjonen med faget er at det skal bidra både til å styrke identitet og være en arena for å utvikle respektfull sameksistens gjennom dialog. Derfor bør også politiske prosesser omkring endringer i faget være preget av det samme.


Teksten ble sendt som pressemelding 3. oktober, med Dag Nygård som kontaktperson.