Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STLs miljødeklarasjon: Livssyns-Norge samles om miljøsaken 21.10.13 - STLs sekretariat sendte i dag følgende brev til Norges nye klima- og miljøvernminister og kulturminister.

Regjeringsskiftet aktualiserer miljø- og klimaproblematikken, og for første gang har et samlet livssyns-Norge utarbeidet en felles miljødeklarasjon. Norske sikher, muslimer, human-etikere, jøder, bahá’íer, kristne, hinduer, holister, buddhister og katolikker henvender seg herved spesielt til klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og kulturminister Thorhild Widvey:

Sammen for kommende generasjoner

Jorden er sårbar, og vi står som menneskehet ovenfor viktige veivalg. Vi trenger politikere som kan tenke langsiktig og ta kloke valg for vår felles framtid. Vi har alle et ansvar for å leve bærekraftig og gi jorden videre slik at også generasjonene som kommer etter oss kan leve godt på den.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon bestående av 14 tros- og livssynssamfunn. Vi er alle, ut fra egne begrunnelser, opptatt av å ta vare på og verne om naturen og klimaet på vår felles jord.

Vi uttrykker en felles bekymring for den stadig stigende konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Dette gjør levekårene vanskeligere særlig i fattige og sårbare land. Fra tros- og livssynssamfunnene sin side vil vi bidra til en sterkere etisk stemme og bygge en felles vilje til å bry oss om kloden og fremtidige generasjoner.


På vegne av STLs 14 medlemssamfunn:

Bahá'í-samfunnet i Norge
Buddhistforbundet
Den norske kirke v/ Mellomkirkelig råd
Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji
Holistisk Forbund
Human-Etisk Forbund
Islamsk Råd Norge
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Kristensamfunnet i Norge
Norges Hindu Kultursenter
Norges Kristne Råd
Oslo Katolske Bispedømme
Sanatan Mandir Sabha, Norway