Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Dialogmøte i Kristiansand 22. oktober om menneskeverd og ekstremisme 17.10.14 - Hva får noen til å søke ekstreme miljøer – og hva skjer med synet på menneskeverdet? Hvordan kan man hindre at dette skjer?

Disse spørsmålene danner utgangspunkt for dialogmøtet om religiøs ekstremisme i regi av Forum for Tro og Livssyn i Kristiansand (FTL) 22. oktober.

– Dessverre er ikke ekstremisme blitt mindre aktuelt i løpet av året som er gått, fastslår koordinator i FTL, Liv Mørland.

– Mennesker med ekstreme tanker, holdninger og verdier behandler ofte andre både på en ekskluderende, nedsettende og grusom måte. Derfor ønsket vi å sette søkelyset på menneskeverdet i dette. Hva skjer med den enkeltes verdi i slike miljøer, og hva gjør at «de ekstreme» kan sette seg over alle andre? Hva skjer med dem selv? spør Mørland retorisk. Hun håper møtet vil få fram noen tanker og erfaringer rundt dette.


Håper flere blir oppmerksomme på dem som er alene

Dialogmøtet arrangeres i forlengelse av et seminaret «Abrahams barn – Sammen mot religiøs ekstremisme» som FTL avholdt for 650 elever i 3. klasse videregående i september. Seminaret satte fokus på ekstreme holdninger i de tre abrahamittiske religionene – kristendom, jødedom og islam – og hvordan vi kan forebygge og møte ekstremisme.

– Å se og høre så mange unge i en viktig aldersgruppe være opptatt av et tema som utfordrer store deler av vår verden i dag, var sterkt og flott. Og det gir håp, sier Mørland.

Hun forteller at elevene framhevet viktigheten av å se den enkelte og å inkludere alle, og håper at seminaret kan inspirere flere til å være oppmerksomme særlig på dem som går alene.

FTL avholdt et tilsvarende seminar for videregående elever også i fjor. Seminarene har skapt stort engasjement blant elevene, og FTL har fått gode tilbakemeldinger fra skolene.

Les reportasje fra seminaret i Fædrelandsvennen

Tror på dialog

En av elevene som deltok på årets seminar, Andrea Tati, deltar i panelsamtale under dialogmøtet 22. oktober. I panelet sitter også Abdullahi Mohamed Ali, som er politiker og jobber i Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet Sør, Oddvar Søvik, teolog og områdeleder i Normisjon Agder, og journalist Qasim Ali. Qasim Ali har nært kjennskap til ekstremistiske miljøer, og vil også fortelle om dette i samtale med Bjørn Markussen fra Fædrelandsvennen.

– Vi håper at møtet vil engasjere og bevisstgjøre oss alle som er til stede, på hva som kan skje med mennesker som er under ekstrem påvirkning – og hvilket ansvar vi alle har til å danne en motvekt, sier Mørland. Hun understreker:

– Vi tror på dialog også i den sammenheng. Men vi vet at et slikt kveldsmøte bare kan berøre en flik av det store og komplekse temaet som ekstremisme er.

Tid: onsdag 22. oktober kl. 19.15
Sted: Kristiansand Folkebibliotek

Velkommen!

Møtet er gratis og åpent for alle.

Les mer om FTL her eller i deres informasjonsbrosjyre, eller besøk FTL sin Facebookside.