Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STL fordømmer terrorhandlingen i Frankrike 09.01.15 - Samarbeidsrådet gir følgende uttalelse om angrepet på det franske ukebladet Charlie Hebdo onsdag 7. januar, hvor 12 mennesker ble drept:

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) fordømmer terrorhandlingen i Frankrike som ble utført av brutale ekstremister.

STL registrerer at både religionsfriheten og ytringsfriheten dessverre har fått strammere vilkår i mange deler av verden de siste årene, også i Europa. Vi vil som tros- og livssynsamfunn stå sammen for å beskytte disse frihetene, og gjennom respektfull dialog bidra til gode relasjoner mellom ulike grupper i det mangfoldige Europa.På vegne av STLs medlemssamfunn:

Bahá'í-samfunnet i Norge
Buddhistforbundet
Den norske kirke v/ Mellomkirkelig råd
Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji
Holistisk Forbund
Human-Etisk Forbund
Islamsk Råd Norge
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Kristensamfunnet i Norge
Norges Hindu Kultursenter
Norges Kristne Råd
Oslo Katolske Bispedømme
Sanatan Mandir Sabha, Norway

STL er en paraplyorganisasjon for Norges største religioner og livssyn, og favner 14 ulike tros- og livssynssamfunn. Hovedoppgaven for STL er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, samt å arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge.

*****

Her kan du lese egne uttalelser fra noen av STLs medlemssamfunn:

Islamsk Råd Norge: http://www.irn.no/entry/islamsk-rad-norge-fordommer-terrorangrep-i-paris

Den norske kirke: http://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/fordommer-charlie-hebdo-angrep/

Human-Etisk Forbund: http://www.human.no/Aktuelt/Nyheter/2015/januar/mork-dag-for-ytringsfriheten/