Symbol 2015

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STLs uttalelser i 2015

STL sendte sitt høringssvar om de foreslåtte endringene i RLE-faget 19.12.2014. Høringsfristen var 5.1.2015.

STL ga også to høringssvar om lovendringsforslag om tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

I forbindelse med terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo 7.1.2015, samt terrorangrep i Danmark i februar 2015, sendte STL ut pressemeldinger.

Klikk på lenkene nedenfor for å lese uttalelsene i sin helhet.