Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Trondheim 27. juli: Flerreligiøs vandring og seminar med Kulturministeren 29.06.15 - Kulturminister Thorhild Widvey inviterer forbindelse med Olavfestdagene 2015 til en flerreligiøs pilegrimsvandring. Religiøse ledere, samfunnsdebattanter og unge mennesker vil vandre sammen og samtale om viktige tros- og livssynspolitiske spørsmål som religionsfrihet og ytringsfrihet, hatytringer og utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme.

- Jeg er opptatt av hvordan religiøse ledere og politikere kan bidra til å skape et bedre samfunn for alle, uansett tro og livssyn, sier kulturministeren.

For at et bredere publikum skal få del i denne viktige samtalen, inviteres det til et åpent seminar med samme tittel som tema for vandringen:

«Spør meg derfor ikke hvor jeg kommer fra, men hvor vi skal gå sammen.»


Seminaret vil ha form som en samtale, og pilegrimsvandrerne, lokale politikere og representanter fra lokale tros- og livssynsorganisasjoner er spesielt inviterte.

De som deltar er ordfører i Trondheim Rita Ottervik, Faten Mahdi Al-Hussaini (JustUnity), Anne Sender (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn), prest Sunniva Gylver, pater Haavar Simon Nilsen (Den katolske kirke) mfl.

Tid: 27. juli 2015 kl. 16 – 18

Sted: Lian Restaurant (konferanseavdelingen)