Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Trondheim 28.-29. juli: Dialog- og kunstverksted for ungdom (12-15 år) 29.06.15 - I forbindelse med Olavsfestdagene 2015 inviteres ungdom i alderen 12-15 år til to spennende dager med dialog rundt aktuelle tema for ungdom, samt kunstneriske aktiviteter.

Hensikten er å samle ungdom fra ulik religiøs og etnisk bakgrunn til interessante og fredsfremmende aktiviteter og dialog.

Gjennom dette vil deltakerne knytte nye vennskapsbånd til unge i miljøer som hittil er ukjente, styrke evnen til respekt for tanker og uttrykksformer vi ser hos hverandre, og styrke egen positiv selvfølelse.

Arrangører er Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim i samarbeid med Olavsfestdagene 2015 og Trondheim Kunstmuseum.


Dialogarbeidet bruker et internasjonalt anerkjent undervisningsmateriell som er støttet av blant annet FN og ledere fra mange tros- og livssynssamfunn. Det hjelper for å bruke et fredsskapende språk som styrker deltakernes positive egenskaper. Gjennom dialogen lærer vi å gjøre hverandre gode.

Første dag har vi hovedfokus på «respekt», andre dag på «selvsikkerhet». Du kan lese mer om dette undervisningsmateriellet på www.virtues.no.

De kunstneriske aktivitetene vil omfatte maling, collage og besøk på en mini-kunstutstilling. Bildene lages delvis i gruppe, delvis hver for seg. Alle disse vil bli utstilt under Olavsfestdagene, deretter vil hver enkelt få med seg sitt bilde hjem. Det blir også laget en lysbildeserie som forteller litt om aktivitetene, slik at interesserte kan få vite mer om dette etter sommeren.

Tid: tirsdag 28.-onsdag 29. juli kl. 11.00-15.00

Sted: Trondheim Kunstmuseum, Bispegata (like ved Nidarosdomen)

Plassene på verkstedet vil bli fordelt likt mellom de ulike tros- og livssynssamfunnene. Interesserte kan søke om plass ved å sende en mail til stltrondheim@gmail.com med følgende opplysninger:

  • Navn
  • Alder
  • Epostadresse og telefonnummer
  • Foreldres navn og telefonnummer
  • Hvorfor har du lyst til å være med? Skriv 2-3 setninger.

De som får plass, forplikter seg til å være med begge dager.

Deltakelse i arrangementet gratis. Olavsfestdagene serverer deltakerne gratis lunsj begge dager.

Deltakerne får tilbud om å komme gratis til et familiearrangement på Olavsfestdagene.

Foreldre som har lyst til å høre litt om opplegget før start, inviteres til møte mandag 27. juli klokka 19.00 – 20.00 på Mangfoldhuset, Olav Tryggvassons gt. 40, 3. etasje. Hvis interessert, vennligst ring 92267818 og gi beskjed senest mandag 27. klokka 12.00.

Velkommen!