Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Drammen 15. september: Åpent møte om forholdet mellom livssyn og samfunnsengasjement 04.09.15 - Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) inviterer alle tros- og livssynsengasjerte til åpent møte tirsdag 15. september kl. 19.

Møter begynner med livsdialog gruppevis. Deretter holder Hallgeir Elstad innlegg om forholdet mellom hans livssyn og samfunnsengasjement.

Elstad er professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo og var nylig biskopkandidat for Sør-Hålogaland.


DOTL har et sterkt fokus på dialog. Gjennom dialog ønsker de å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Troen, og grunnleggende livstolkning, sees som en ressurs i arbeidet mot en felles fremtid for innbyggerne i Drammen og omegn.

Tid: 15. september kl. 19.00

Sted: Biblioteket i Drammen

Les mer om DOTL på dotl.no