Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Antiradikaliseringstiltak under filmfestival i Trondheim 28.04.16 - 8.-13. mars gikk Kosmorama filmfestival av stabelen i Trondheim. Alle videregåendeskoler i Sør-Trøndelag fylkeskommune fikk tilbud om filmvisning av "Don't tell me the boy was mad". Filmen handler om unge armenere som ble radikalisert i Frankrike på 80-tallet.

STL Trondheim var involvert i arbeidet, og målet var forebygging av radikalisering.

Det ble utviklet læremateriell på forhånd, og i etterkant ble det avholdt dialogmøte som ble streamet direkte til skolene i fylket. Panelet bestod av representanter fra flere tros- og livssynssamfunn, varaordfører og en skoleelev og en musiker, begge med flyktningbakgrunn.


Prosjektet ble støttet økonomisk av IMDI, og var et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og STL Trondheim.