Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Innlegg fra seminaret "Truer religionene verdens beste land å bo i?" 02.06.16 - STL arrangerte seminaret "Truer religionene verdens beste land å bo i?" under den årlige UiO-festivalen 23. april i år.

Under kan du lese foredragsholdernes innlegg.


På hvilken måte er religion et hinder for at kvinner kan være i jobb? v/ Elisabeth Lier Haugseth, nestleder ved Likestillings- og diskrimineringsombudet. Minoritetskvinner har langt lavere deltakelse i arbeidlivet enn sine menn. Hva kan vi gjøre for å endre dette? Elisabeth Lier Haugseth er jurist og har jobbet hos ombudet siden starten. Hun har tidligere jobbet i advokatbransjen og domstolene.

Hvem truer hvem? v/ Ingrid Rosendorf Joys, styreleder i STL, sosiolog og katolikk. Det nest største trossamfunnet i Norge, Den katolske kirke, har i dag medlemmer fra alle verdens regioner: Fra Øst-Europa og Vest-Balkan, fra Latin-Amerika, Afrika, Midtøsten og Asia - til sammen om lag 200 ulike nasjonaliteter. Hvordan fungerer kirken i dag - og hva er de største utfordringene?

Er virkelig erfaringene så langt at religionene truer verdens beste land å bo i? v/ Dr. i teologi, Anne Hege Grung. Anne Hege Grung har i 20 år drevet dialog med religiøse ledere fra mange forskjellige trossamfunn - buddhister, sikher, bahaier, jøder, pinsevenner, muslimer, ortodokse kristne. Hun har undervist i lederprogrammet om norske lover, etikk og menneskerettigheter for disse lederne ved Det teologiske fakultet, UiO i 5 år.