Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Seminar 16.-18. august: Religions- og livssynsdialog i Norge 15.06.16 - Det er i år 25 år siden den organiserte religions- og livssynsdialogen i Norge begynte, der representanter for de fleste tros- og livssynssamfunn deltok. Initiativet ble tatt av Nansenskolen, der samtalene også foregikk.

Jubileet markeres med seminaret "Religions- og livssynsdialog i Norge - Hva er oppnådd, og hvor går veien videre?".

Tema for seminaret er:

Hva er det spesifikke ved religions- og livssynsdialog? Hva har vi lært, og hva har vært bestemmende for dette arbeidet? Kan man ha dialog med ekstremister? Hvilken betydning kan religions- og livssynsdialogen ha for integreringen i årene framover? Hva er «dialogisk religionskritikk» - og kan dialog bidra til å forhindre at ungdommer blir ekstremister? Trenger vi en ny religions- og livssynspolitikk i Norge?