Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Mangfoldsperspektivet rundt markeringen av 22. juli 09.08.16 - Etter katastrofen 22. juli for fem år siden inntrådte automatikken i styrende organer for hvordan offentlige sorgreaksjonene skulle håndteres – via Den norske kirke.

Reaksjonen både i deler av kirken, blant sekulære og i andre trosretninger medførte en sunn debatt den gang om hvordan et mangfoldig samfunn kan finne frem til felles inkluderende markeringer på tross av ulikheter. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn utarbeidet rapporten «En nasjon i sorg – de andre historiene».

Fem år senere er vi mange som har lært mer. Statsministeren og Den norske kirke inviterte begge STL med til innspill på den siste offisielle markeringen av denne nasjonale katastrofen.

Gjerningsmannen utpekte det nye flerreligiøse Norge, og politikken som la til rette for det, som begrunnelse for ugjerningen. I dag erkjenner vi at tankegodset har vært delt av mange, men vi er langt flere som motarbeider det aktivt og ønsker mangfoldssamfunnet velkommen.


STL valgte å ikke ha en egen fem års markering, men var med på Dnk-arrangementet i Oslo Domkirke. Det fikk avslutte denne minnesyklusen.

Dessverre ser vi gjentatte hendelser i Europa og verden for øvrig som på brutalt vis angriper det fellesskapet vi forsøker å bygge i Norge.

Vi benytter anledningen som et samlet tros -og livssynsfellesskap å uttrykke vår dypeste medfølelse med de pårørende fra mange land og kulturer som også denne sommeren har vært utsatt for terror.

Måtte de bli møtt med omsorg og ritualer som kan trøste og hele i en tid hvor mange deler en opplevelse av frykt og usikkerhet.

 

v/ styreleder Ingrid Rosendorf Joys og sekretariatsleder Anne Sender