Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Konferanse om religions- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner 25. oktober 02.09.16 - Tirsdag 25. oktober kl. 09.15-16.30 inviterer vi til konferansen "Chaplaincy på norsk". Temaet er religions- og livssynsbetjening i Kriminalomsorgen, Forsvaret og helse- og omsorgssektoren.

Norske og internasjonale fagpersoner vil snakke om dagens ordninger, hvilke utfordringer som finnes og hvordan religions- og livssynsbetjening best kan gjøres i framtidens Norge.

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Feltprestkorpset i Forsvaret, Oslo Universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Universitetet i Oslo v/ Teologisk fakultet, Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.Konferansen "Chaplaincy på norsk" er nå fulltegnet.
Hvis du ønsker å stå på venteliste for ledige plasser i tilfelle noen av de påmeldte melder seg av, kan du sende en epost til Camilla Holt Hasle.

Les om arrangementet på Facebook.

Program

Tid: Tirsdag 25. oktober

Sted: Radiumhospitalet, Forskningsbyggets auditorium (Ullernchausseen 70, Oslo)

Fra 8.30   Registrering og rundstykker

09.15     Åpning
ved initiativtaker til konferansen, Alf Petter Hagesæter, feltprost og brigader i Feltprestkorpset, Forsvaret
og ordstyrer Tor Simen Olberg, kirke- og religionsrådgiver i Feltprestkorpset, Forsvaret

Innledning: Åndelige og eksistensielle behov
ved Hans Stifoss-Hanssen, professor ved VID høgskole

Innledning: Befolkningens tros- og livssynstilhørighet 
ved Inger Furseth, sosiologiprofessor ved Universitetet i Oslo (UiO)

10:00     Miniinnledninger: Dagens situasjon og utfordringer i helsesektoren, Kriminalomsorgen og Forsvaret
ved
- Kristin Holen Daae, fengselsprest i Kongsvinger fengsel og leder for fagutvalget for fengselsprester i Presteforeningen
- Liv Ingrid Svela, hovedprest ved Haukeland universitetssjukehus, Bergen
- Jan Gaute Sirevåg, sykehusprest ved Oslo universitetssykehus
- Olga Tvedt, leder av faglag for sykehjemsprestene i Oslo
- Nils Terje Lunde, fagsjef og oberstløytnant i Feltprestkorpset, Forsvaret

11.10     Dialogsamtale: Nye norske ordninger for religions- og livssynsbetjening
ved representanter for ulike ordninger/modeller:
- Ansatte samtalepartnere: Øyvind Taraldset Sørensen, hovedprest ved St. Olavs Hospital, Trondheim
- Ansatte tilknyttet sendeorganisasjoner: feltprost brigader Alf Petter Hagesæter
- Tilkalling av frivillige samtalepartnere: Ghulam Abbas, frivillig muslimsk samtalepartner ved Oslo universitetssykehus og tidligere leder av Islamsk Råd Norge
- Tros- og livssynssamfunn ordner det selv: Torbjørn Olsen, biskoppelig vikar for pastoralt arbeide og for innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme
Samtaleleder Morten Fastvold, filosofisk praktiker og frivillig humanistisk samtalepartner ved Oslo universitetssykehus

12.00     Lunsj

12.45     Innledning: profesjon og representasjon
ved Øystein Buer, sykehusprest ved Oslo universitetssykehus (OUS)

13:10     Key note speech: A world of significance. A new approach to pluralistic spiritual care at the Department of Existential Orientation & Spiritual Care in the University Medical Center Utrecht, Netherlands
ved Willem Blokland, tidligere leder av chaplaincy-teamet ved Universitetssykehuset i Utrecht, Nederland

14.10     Introduction: To be a muslim chaplain
ved Naveed Baig, sykehusimam ved Rigshospitalet, København og tidligere fengselsimam i Danmark

Dialogue: What may Norway learn from the Dutch and Danish experiences?
med Willem Blokland og Naveed Baig
Samtaleleder Cathrine Bang Hellum, sykehushumanist ved Prestetjenesten på St. Olavs Hospital, Trondheim

15:10     Dialogsamtale: Løsninger for religions- og livssynsbetjening i fremtidens Norge
med tilhørerne på konferansen og innledende refleksjoner fra:
 - Suzanne Five, seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet
 - Tor Aksel Aasmundstad, overlege ved Akuttklinikken og medlem av klinisk etikk-komité, Oslo universitetssykehus
 - Irene Tvedt Wangen, seniorrådgiver i Kulturdepartementet 
Samtaleleder Anne Hege Grung, førsteamanuensis ved Det praktisk-teologiske seminar og leder for deler av kurset for religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Avslutning
ved Ingrid Rosendorf Joys, leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

16.30     Konferanseslutt. Mulighet for mingling
med servering av drikke og snacks til 17.30.

Pauser ca. hver time.

Konferansen avholdes med tilskudd fra Kulturdepartementet.