Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Kommende aktiviteter og politisk fokus for STL 23.09.16 - Nyheter fra Samarbeidsrådet:

Frokostmøter i oktober, november og desember

Vi arrangerer frokostmøter 19. oktober, 24. november og 6. desember om temaer som likestilling og religionsfrihet, ungdom og utdanning, og tros- og livssynsfinansiering. Mer informasjon kommer.Seminar om religionsfrihet 28. oktober

28. oktober avholder STL, Nobelsenteret og Oslokoalisjonen et seminar på Nobels Fredssenter. Temaet er religionsfrihet og hvordan styrke retten til å tro – eller ikke å tro – i dagens politiske klima. Mer informasjon kommer.


Ungdomsseminar 21. og 22. oktober

STL og UngDialog arrangerer det andre årlige tros- og livssynsseminaret for unge mellom 16 og 30 år fredag 21. og lørdag 22. oktober. Årets temaer er: Hva kan man gjøre for å få medias oppmerksomhet – og hvordan bruke sosiale medier på en smart måte? Hvordan delta i samfunnsdebatten som ung tros- og livssynsengasjert? Hva kjennetegner en god leder eller talsperson for tros- og livssynsspørsmål? Les mer på Facebook eller på STLs nettsider.

 

Konferanse 25. oktober: Chaplaincy på norsk

Hva er fremtiden for religions- og livssynsbetjening i helse- og omsorgssektoren, Kriminalomsorgen og Forsvaret? Velkommen til konferanse tirsdag 25. oktober, hvor norske og internasjonale fagpersoner vil snakke om dagens ordninger, hvilke utfordringer som finnes og hvordan dette best kan gjøres i det mangfoldige Norge. Arrangører er STL, Feltprestkorpset, Oslo Universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Universitetet i Oslo v/ Det teologiske fakultet, og Human-Etisk Forbund. Les mer på Facebook eller på STLs nettsider. NB! Påmelding er nødvendig for å være sikret plass.

 

Høringssvar om tilskudd til tros- og livssynssamfunn

STL skrev høringssvar om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke 15. september. Høringssvaret i sin helhet kan leses her.

 

STL-lederens innlegg under Kulturdepartementets seminar om tros- og livssynspolitikk

Kulturdepartementet arrangerte et seminar om tros- og livssynspolitikk 12. september, og STL-leder Ingrid R. Joys var invitert til å holde innlegg. Her kan du lese hele innlegget.

 

STL i media de siste ukene

-          Vårt Land skrev om STLs høringssvar.

-          Styreleder Ingrid diskuterte Senterpartiets (Sp) forslag om bare å gi tros- og livssynsstøtte til norske statsborgere, både på Dagsnytt 18 (NRK2/P2) og på Her og nå (NRK P1).

-          Vårt Land intervjuet STL v/ styreleder Ingrid om Sps forslag.

-          STL v/ styreleder Ingrid uttalte seg til Vårt Land om reservasjonsrett for arbeidstakere.

 

Vil du motta STLs månedlige nyhetsbrev? Send epost til stl@trooglivssyn.no