Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Invitasjon Frokostseminarer høst 2016 26.09.16 - Stortinget skal vedta en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynslov - Samarbeidsrådet tar debatten!

 

Samarbeidsrådet inviterer til tre forskjellige frokostseminarer om disse temaene:

«Er det greit at tros- og livssynssamfunn diskriminerer i religionsfrihetens navn?»  
- Eldorado Bokhandel, torsdag 24.november kl. 0800

«Oppsummering av høstens diskusjoner på tros- og livssynsfeltet»
- Eldorado Bokhandel, tirsdag 6.desember kl. 0800

«Hvor langt bør utdanningsinstitusjonene gå for å tilrettelegge for religiøst mangfold?» - tidspunkt kommer