Symbol 2016

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STLs uttalelser i 2016

I tillegg til et høringssvar om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, ga STL muntlige innspill under flere høringer og seminarer i 2016. De kan leses via lenkene under.

STL var også mye i mediene, med både kronikker, intervjuer og radiodebatter. Under kan du se et utvalg av STLs kronikker.