Symbol Søke medlemskap?

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Søke medlemskap i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Under kan du lese STLs vedtekter som handler om medlemskap, og laste ned søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema

STLs vedtekter om medlemskap:

§ 5 Nye medlemmer tas opp på årsmøtet ved enstemmighet. Tros- og livssynsamfunn som ønsker medlemskap må søke om dette. Arbeidsutvalget behandler søknaden og innstiller til årsmøtet. Søknaden vurderes ut fra søkersamfunnets størrelse og historie nasjonalt og internasjonalt, samt formål og betydning i det norske samfunnet. Det er et krav for medlemskap at søkersamfunnet er offentlig godkjent som tros- eller livssynssamfunn i Norge, eller er paraplyorganisasjon for slike. Det er et krav at søkersamfunnet har observatørstatus i minimum ett år før fullt medlemskap eventuelt innvilges.

Medlemssamfunn kan miste sitt medlemskap i STL hvis tros- eller livssynssamfunnets formål strider mot STLs formål. Eventuelt vedtak om bortfall av medlemskap fattes av Årsmøtet ved enstemmighet. Medlemssamfunnet vedtaket gjelder har talerett, men ikke stemmerett i saken.

§ 6 Observatørstatus i Samarbeidsrådet gir talerett, men ikke stemmerett og kan, etter innstilling fra Arbeidsutvalget, tilbys tros- og livssynssamfunn som ikke oppnår fullt medlemskap eller andre organisatoriske enheter som ikke defineres som tros- og livssynssamfunn.

Her kan du lese vedtektene i sin helhet.