Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Ledig stilling: Administrasjonskonsulent 22.10.16 - Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) søker en ny medarbeider. Stillingen er hovedsakelig administrativ. Stillingen skal kunne utøve støttefunksjoner for sekretariatets ledelse, skrive referater, følge opp økonomi, skrive søknader og rapporter.Andre oppgaver:
• Profileringsarbeid og kommunikasjon (blant annet gjennom nettsidene og sosiale medier)
• Nettverksbygging og oppfølging av lokale dialoggrupper, inkl. saksbehandling
• Prosjektledelse ved behov jfr. strategi og handlingsdokumenter

Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyere utdanning
• Erfaring fra administrasjon, nettverks- og informasjonsarbeid
• God politisk teft på tros- og livssynsfeltet
• Erfaring fra og kompetanse på minoritets-/livssynsfeltet

Vi tilbyr:
• Et meningsfylt arbeid på et felt som har økende offentlig oppmerksomhet.
• Et dynamisk og mangfoldig miljø
• Fleksibel arbeidstid

Administrasjonskonsulenten inngår i et sekretariat på tre personer. Lønn etter avtale. Oppstart så snart som mulig,

For mer informasjon, kontakt: STLs rådsleder Ingrid Rosendorf Joys, irj@trooglivssyn.no eller 40215132.

Søknaden med CV sendes innen 10. november 2016 til stl@trooglivssyn.no


Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon som samler de viktigste tros- og livssynssamfunnene i Norge. Organisasjonen er 20 år i år, og jobber politisk for likebehandling av tros- og livssynssamfunnene og dialogisk for mer kunnskap om og kjennskap til de ulike tros- og livssynssamfunnene.