Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge 27.03.17 -

"Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge"

"Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge" er et notat fra Chaplaincy konferansen arrangert i 2016 med tema religions- og livssynsbetjening i Kriminalomsorgen, Forsvaret og helse- og omsorgssektoren. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Feltprestkorpset i Forsvaret, Oslo Universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Universitetet i Oslo v/ Det teologiske fakultet, Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.


Begrepet «chaplaincy» brukes i engelskspråklige land om ansatte som yter religions- og livssynstjenester ved offentlige institusjoner. Denne type tjenester er verdibaserte, og innebærer blant annet eksistensielle samtaler, åndelig støtte og utøvelse av religiøse ritualer, undervisning og veiledning av personale i etiske, livssynsmessige og eksistensielle spørsmål. Ved mange institusjoner inkluderer tjenestene rådgiverfunksjoner i etiske og religiøse spørsmål, for eksempel som medlem av kliniske etikkkomiteer ved helseforetakene eller som religiøse og etiske rådgivere for ledere i Forsvaret.

Last ned notatet herPDF

Chaplaincy på norsk