Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Årsrapport 2016 15.03.17 -

Årsrapport 2016

Året 2016 ble nok et aktivt år for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). STL fylte 20 år i 2016, og planla et omfattende program for jubileumet. STL har arrangert gode aktiviteter gjennom hele året, og har satt fokus på viktige tros- og livssynstema. Vi har fått profilert oss på en positiv måte både i media og i samarbeid med offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere.


«30. mai 1996 samlet en mangfoldig gjeng med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn seg og etablerte STL. Det var en framoverskuende gruppe som begynte. De ble raskt enig om å drive dialog i nåtid med framtiden som perspektiv, og ikke begrave seg i hvem som hadde lidd mest, eller blitt mest diskriminert. STL gjorde fra starten av noen kloke, strategiske valg. Vi skulle ikke være en kampplass for minoritetene mot majoriteten. Det skulle være en arena for alle tros- og livssynssamfunnene. STL rommer derfor både majoriteten – Den norske kirke – andre og mindre trossamfunn, ikke-religiøse samfunn, og et Islamsk Råd som rommer både shia og sunni. En slik sammensetning er unik internasjonalt.» - Årsrapport 2016, side1

Last ned årsrapporten for 2016 herPDF

STL årsrapport 2016