Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Tilskudd til lokale dialogtiltak - resterende midler 12.05.17 -

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) lyser ut resterende midler til lokale dialogtiltak med søknadsfrist 30. mai.STL forvalter en støtteordning for lokale dialogtiltak fra Kulturdepartementet (KUD). Siden 2008 har Kulturdepartementet bevilget et årlig tilskudd med øremerkede midler til lokale dialogprosjekter, med sikte på å skape lokale dialogfora i de største byene i Norge. Bevilgningen i 2017 var på kr. 600 000,-. Av fordelte midler i 2017, er det kr. 50 000,- igjen i tilskuddsordningen. STL lyser ut de resterende midler til lokale dialogtiltak med søknadsfrist 30. mai. Last ned retningslinjene for tilskudd til lokalt dialogarbeid her og søknadsskjema her. Formålet med tilskuddet fra Kulturdepartementet er å gi støtte til ulike typer lokalt samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn som bidrar til å fremme forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynsgrenser.