Symbol 2017

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STL uttalelser i 2017

I 2017 arbeider STL spesielt opp mot Kulturdepartementets utredning av en helhetlig tros- og livssynspolitikk. En ny lov om tros- og livssynssamfunn kommer på høring i 2017, som blant annet vil omhandle finansiering av tros- og livssynssamfunn.

STL gir høringssvar på flere andre temaer i løpet av året, slik som høringssvar til Kunnskapsdepartementets forslag til forskrift om felles rammeplan for helse -og sosialfagutdanninger.

De siste årene har STL vært mer synlige i norske medier enn noen gang tidligere – både gjennom egne kronikker og ved at mediene har vist større interesse for STLs arbeid og standpunkter.