Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

(U)likhet for loven? 19.10.17 -

STL inviterer til frokostseminar:

Regjeringen har presentert utkast til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Den nye lovens intensjon er å øke likebehandling mellom tros- og livssynssamfunnene. Lykkes den?

Tid: Torsdag 26. oktober kl. 08.30-10.00, frokost fra kl. 08.00

Sted: Eldorado Bokhandel, Torggt 9, Oslo


Frokostseminar 26. oktober

  • Hvordan håndteres ulikhet?
  • Antallskrav, alderskrav, adferdskrav?
  • Hvor skal pengene komme fra?

 

Ingvill Thorson Plesner, forsker på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, innleder seminaret.  

 

I panelet:

  • Ole Inge Bekkelund, Avdelingsdirektør, avdeling for kirkeordning Den norske kirke
  • Torbjørn Olsen, Msgr. Den katolske kirke
  • Egil Lothe, Forstander Buddhistforbundet 
  • Kristin Mile, Generalsekretær Human-Etisk Forbund

 

Samtalen ledes av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL

 

Følg seminaret på vårt facebook arrangement her.

Last ned plakaten for arrangementet her.

 

Foto: Steinar Mathiesen, Scandinavian Stockphoto