Symbol Livsfaseriter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Livsfaseriter: Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge

”Livsfasriter: Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge” er en utredningsrapport om hvordan STLs medlemmer markerer viktige overganger i livet, og de utfordringer de har i forbindelse med dette. Rapporten gir den første samlede oversikt over dette i Norge. Utredningen er gjort av HL-senteret på oppdrag av STL.

Utredningen ble overlevert ansvarlig statsråd på tros- og livssynsfeltet, kulturminister Anniken Huitfeld, på et frokostseminar 13. november.

Rapporten kan bestilles fra oss ved å sende navn og adresse til stl@trooglivssyn.no. Bestiller dekker fraktkostnader for rapporten. Institusjoner som ønsker å ha denne som ressursdokument i sin virksomhet kan bestille inntil tre eksemplarer av denne. Privatpersoner kan bestille ett eksemplar.

Utredningsprosjektet startet opp i januar 2008. I forbindelse med dette prosjektet har STL lagt til rette for samtaler mellom STLs medlemmer og forskerne der tema har vært ritualer/seremonier knyttet til ulike livsfaser, hva disse betyr og utfordringer med å gjennomføre disse ritene/seremoniene.