Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Lokal dialog - et nasjonalt seminar 26.08.11 - Velkommen til seminaret som ønsker å inspirere til mer lokal religions- og livssynsdialog ved å vise frem hva som er oppnådd på ulike steder rundt om i landet. Vi regner også med å fram nye ideer og skape motivasjon til å etablere nye, lokale dialoggrupper.

Seminaret holdes i Drammen 4.-5. november 2011.

Dessuten søker seminaret å gi innsikt i metoder og ”verktøy” for god dialog. Kanskje vil nye og gamle dialogdeltakere få ny motivasjon gjennom faglige innspill om hva dialog innebærer? I tillegg håper vi deltakere reiser hjem med økt forståelse for hvorfor lokal dialog er viktig.


Gå direkte til påmeldingsskjema

Noen programposter:

Bildet viser Ypsilon bru over Drammenselva, like ved Union Scene (foto: CC Helge Høifødt).Inge Eidsvåg kåserer over sine 13 dialogråd. Eidsvåg er lektor og tidligere rektor ved Nansenskolen på Lillehammer. Han har lang erfaring med bruk av dialog.

Helge Svare presenterer gode dialogmetoder. Svare er filosof og har i en årrekke jobbet med dialog. Han har fulgt dialogen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i et år og vil presentere en nyutviklet dialogplakat med veileder.

Gode dialogerfaringer fra de lokale dialoggruppene. Erfaringsutveksling mellom deltakerne, samt ekskursjon i Drammensområdet.

Lokale dialoger: Muligheter, dilemmaer og begrensninger. Hvilke utfordringer finnes i dag knyttet til lokaldialogens organisering, egenforståelse og økonomi? Og hvor går veien videre?

Hvorfor lokal dialog? Hvorfor prioriterer myndighetene å gi tilskudd til ulike dialogtiltak?


Praktisk info:

Målgruppe
Deltagere i lokale dialoggrupper og andre som er interessert i religions- og livssynsdialog.

Tid og sted
Seminaret arrangeres fra fredag 4. november kl. 19 til lørdag 5. november kl. 18 på Grønland i Drammen.

Arrangører
 - Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)
 - Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Deltageravgift
Kr. 900,- (inkl. hotellovernatting)
Kr. 400,- (ved privat overnatting)

Reisestøtte
Dekking av utgifter til reise er ikke automatisk inkludert. Reisestøtte kan ordnes ved behov. Ta kontakt med stl@trooglivssyn.no før påmelding.

Påmelding
Påmelding via www.deltager.no/lokaldialog innen 15. september 2011.