Nyheter
(U)likhet for loven?
(19.10.2017) - :

STL inviterer til frokostseminar:

Regjeringen har presentert utkast til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Den nye ...

Alle skal med!
(29.09.2017) - : «Når samfunnet skal bygges, må alle bidra.

For mer enn tjue år siden samlet en mangfoldig gjeng av representanter for ulike ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Å leve med tro og livssyn i Norge
(01.12.2016):

Pressemelding STL og IRN
(11.10.2017): Pressemelding STL og IRN 11. oktober 2017

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter